Doble acentuación

 

 Palabras con doble acentuación

 

acedía o acedia
ademprio o ademprío
aeróbic o aerobic
aeromancia o aeromancía
aerostato o aeróstato
áfilo, la o afilo, la
afrodisíaco, ca o afrodisiaco, ca
agrafia o agrafía
alectomancia o alectomancía
áloe o aloe
alvéolo o alveolo
amoniaco o amoníaco
anafrodisíaco, ca o anafrodisiaco, ca
anémona o anemona
anhídrido, da o anhidrido, da
antiafrodisíaco, ca o antiafrodisiaco, ca
apolónida o apolonida
areola o aréola
askenazí o askenazi
asquenazí o asquenazi
atmósfera o atmosfera
austriaco, ca o austríaco, ca
bálano o balano
balaustre o balaústre
bereber o beréber
bibliomancia o bibliomancía
bimano, na o bímano, na
biosfera o biósfera
bosniaco, ca o bosníaco, ca
bribri o bribrí
bronquiolo o bronquíolo
bucare o búcare
bustrófedon o bustrofedon o bustrofedón
capnomancia o capnomancía
caráu o caraú
cantiga o cántiga
cardíaco, ca o cardiaco, ca
cartel o cártel
cartomancia o cartomancía
catoptromancia o catoptromancía
caudimano o caudímano
celíaco, ca o celiaco, ca
celtíbero, ra o celtibero, ra
cenit o cénit
centimano, na o centímano, na
ceraunomancia o ceraunomancía
ceromancia o ceromancía
chófer o chofer
cleptomaníaco, ca o cleptomaniaco, ca
cóctel o coctel
cromosfera o cromósfera
cuadrumano, na o cuadrúmano, na
deixis o deíxis
demoníaco, ca o demoniaco, ca
demonomancia o demonomancía
dinamo o dínamo
dionisíaco, ca o dionisiaco, ca
dipsomaníaco, ca o dipsomaniaco, ca
domínica o dominica
ebulloscopia o ebulloscopía
egilope o egílope
egipciaco, ca o egipcíaco, ca
electrolisis o electrólisis
electrolito o electrólito
elefancia o elefancía
elefancíaco, ca o elefanciaco, ca
elegíaco, ca o elegiaco, ca
élite o elite
elixir o elíxir
endocrino o endócrino
endoscopia o endoscopía
esfácelo o esfacelo
espatulomancia o espatulomancía
esporófito o esporofito
estratosfera o estratósfera
exegesis o exégesis
exegeta o exégeta
exoftalmia o exoftalmía
exósmosis o exosmosis
exosfera o exósfera
farandola o farándola
folíolo o foliolo
fotolisis o fotólisis
fotosfera o fotósfera
frejol o fréjol
frijol o fríjol
fútbol o futbol
gametófito o gametofito
genesíaco, ca o genesiaco, ca
genetlíaco, ca o genetliaco, ca
geomancia o geomancía
giróstato o girostato
gladiolo o gladíolo
glicólisis o glicolisis
grafila o gráfila
grátil o gratil
guadua o guadúa
haiku o haikú
hamadríada o hamadriada
helespontíaco, ca o helespontiaco, ca
helíaco, ca o heliaco, ca
helióstato o heliostato
hemiplejia o hemiplejía
hemólisis o hemolisis
hemorroísa o hemorroisa
heteromancia o heteromancía
heterosfera o heterósfera
hidrólisis o hidrolisis
hidromancia o hidromancía
hidrosfera o hidrósfera
hieroscopia o hieroscopía
hipocondríaco, ca o hipocondriaco, ca
hipomaníaco, ca o hipomaniaco, ca
ibero, ra o íbero, ra
icono o ícono
ilíaco, ca o iliaco, ca
ionosfera o ionósfera
isalobara o isalóbara
isiaco, ca o isíaco, ca
isobaro, ra o isóbaro, ra
isoquímena o isoquimena
jeremíaco, ca o jeremiaco, ca
jopé o jope
kárate o karate
kílim o kilim
laureola o lauréola
lecanomancia o lecanomancía
lipemaniaco, ca o lipemaníaco, ca
litosfera o litósfera
lítote o litote
lítotes o litotes
magnetosfera o magnetósfera
mandala o mándala
maníaco, ca o maniaco, ca
médula o medula
mesosfera o mesósfera
metempsícosis o metempsicosis
metopa o métopa
metoposcopia o metoposcopía
microscopia o microscopía
mildiu o mildiú
mímesis o mimesis
mitin o mitín
monomaníaco, ca o monomaniaco, ca
mucílago o mucilago
naíf o naif
necromancia o necromancía
nigromancia o nigromancía
neroli o nerolí
nicol o nícol
noosfera o noósfera
nucleolo o nucléolo
oftalmia u oftalmía
olimpiada u olimpíada
omóplato u omoplato
onicomancia u onicomancía
oniromancia u oniromancía
onomancia u onomancía
orgía u orgia
ornitomancia u ornitomancía
oosfera o oósfera
ósmosis u osmosis
ozonosfera o ozonósfera
pabilo o pábilo
pachulí o pachuli
páprika o paprika
paradisíaco, ca o paradisiaco, ca
paralimpiada o paralimpíada
paraplejia o paraplejía
pársec o parsec
pecíolo o peciolo
pelícano o pelicano
peloponesiaco, ca o peloponesíaco, ca
pensil o pénsil
pentagrama o pentágrama
período o periodo
piromancia o piromancía
pirosfera o pirósfera
pitorá o pitora
plastia o plastía*
policíaco, ca o policiaco, ca
policromo, ma o polícromo, ma
polígloto, ta o poligloto, ta
procero, ra o prócero, ra
pucará o pucara
pudin o pudín
pulmoníaco, ca o pulmoniaco, ca
quiromancia o quiromancía
racord o rácord
raíl o rail
ranglán o ranglan
reostato o reóstato
resoli o resolí
reuma o reúma
rizofito, ta o rizófito, ta
róbalo o robalo
rosoli o rosolí
rubeola o rubéola
rumanía o rumania
semiperíodo o semiperiodo
sicomoro o sicómoro
simoniaco, ca o simoníaco, ca
siriaco, ca o siríaco, ca
sóviet o soviet
tabarro o tábarro
taichí o taichi
tángana o tangana
taxón o taxon
termosfera o termósfera
tetraplejia o tetraplejía
tortícolis o torticolis
travesti o travestí
tribada o tríbada
triglifo o tríglifo
troposfera o tropósfera
uromancia o uromancía
várice o varice
video o vídeo
xeroftalmia o xeroftalmía
zabila o zábila
zodiaco o zodíaco
zenit o zénit
zóster o zoster

 

  • *Las palabras terminadas en plastia en América se escriben con acento. Ejemplos: hernioplastia o hernioplastía. Solo se hace referencia de estos términos en el Diccionario panhispánico de dudas. En México se usan esas palabras con acento.

  • Las palabras terminadas en -scopia en América se escriben con acento. Ejemplos: Endoscopia o endoscopía, gastroscopia o gastroscopía.

  • Las palabras terminadas en -lisis tienen dos acentuaciones una esdrújula y otra llana (grave) por ejemplo: electrólisis o electrolisis, hemólisis o hemolisis, hidrólisis o hidrolisis. Excepto las siguientes palabras: análisis, catálisis, diálisis, parálisis, pues conservan la acentuación etimológica.

  • La mayoría de las palabras terminadas en -osfera en América se escriben con acento. Ejemplos: Atmósfera, pirósfera, tropósfera.

  • bustrófedon o bustrofedon o bustrofedón tiene triple acentuación.

  • Esta página y su contenido tienen Licencia de Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons.

  • Si detecta un error le agradeceré me informe a través de mis correos.

 Emails

[Volver a la página anterior

      Esta página fue actualizada el 25 de julio del 2017. Autor: Dr. Ignacio Mario Morales Flores